Vinsar

Kompleksowa
realizacja

Projekt, wykonawstwo, opieka serwisowa

Izolacja w instalacjach grzewczych i sanitarnych

W epoce pieca kaflowego ciepło było wytwarzane dokładnie tam, gdzie było potrzebne. Dzisiaj musi zwykle pokonać znaczną odległość od kotła grzewczego do wymienników ciepła (np. grzejników). Utracone po drodze ciepło określa się jako straty dystrybucji. Dla właściciela domu oznacza to wymierną stratę pieniędzy. Istnieje wiele sposobów na to, aby znacząco ograniczyć te wydatki. Przede wszystkim poprzez odpowiednią izolację instalacji grzewczej.


Główne zadania izolacji technicznych

Izolacja-w-instalacjach-grzewczych-otuliny.jpgKażda izolacja ma z założenia uniemożliwiać albo utrudniać wzajemne oddziaływanie dwóch stykających się układów. W przypadku instalacji grzewczej chodzi o zapobieganie niekorzystnej wymianie ciepła między elementami tej instalacji i otoczeniem. W instalacjach sanitarnych warstwa izolacyjna, oprócz ochrony termicznej, ma za zadanie tłumienie hałasu i wibracji.

Izolowanie rur umieszczonych na zewnątrz budynku zapobiega zamarzaniu transportowanej zawartości (wody i ścieków). Z kolei wewnątrz budynku izolacja zapobiega wychładzaniu wody – co oznacza, że nie występują niepożądane straty energii. Inną niewątpliwą zaletą jest zapobieganie korozji czy ulepszenie akustyki rur. Dzięki takiej izolacji można zyskać nawet 85% dodatkowego ciepła. Jednak ilość energii, jaką zaoszczędzimy, zależy od kilku czynników. Będzie to m. in. grubość zastosowanej izolacji, średnica rur, materiał izolacyjny czy temperatura powietrza.


Minimalne wymagania grubości izolacji w zależności od lokalizacji i rodzaju przewodu

Typ przewodu

Min. grubość izolacji

Średnica wewnętrzna 35-100 mm

Min. grubość musi być równa średnicy wewnętrznej rury

Średnica wewnętrzna 22-35 mm

30 mm

Średnica wewnętrzna <22 mm

20 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (wewnątrz izolacji cieplnej obiektu)

40 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (na zewnątrz izolacji cieplnej obiektu)

80 mm

Przewody ułożone na podłodze

9 mm

Przewody c.o. w komponentach budowlanych pomiędzy ogrzewanymi pomieszczeniami

½ grubości podanej w 3 pierwszych pozycjach tabeli (odpowiednio dla danej średnicy przewodu)

Przewody i armatura umieszczone w ścianach/stropach, skrzyżowania przewodów

½ grubości podanej w 3 pierwszych pozycjach tabeli (odpowiednio dla danej średnicy przewodu)

Izolacja rur – ogromny potencjał oszczędności

Izolacja-w-instalacjach-grzewczych-i-sanitarnych-oszczędności.jpgNie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak wielkie mogą być straty spowodowane niewłaściwą izolacją instalacji grzewczej, bądź też całkowitym brakiem izolacji. Ostfalia - Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych (Wolfenbüttel, Niemcy) przeprowadziła związane z tym tematem badania. Wykazały one, że w przeciętnym domu jednorodzinnym straty dystrybucji ciepła wyniosły w skali roku ok. 265 kWh na metr bieżący nieizolowanych rur. Według cen z 2016 roku (w Polsce) koszt uzyskania 1 kWh energii cieplnej (gaz płynny, olej opałowy) wyniósł ok. 0,26 zł. Daje to rocznie kwotę blisko 70 złotych na każdy metr bieżący nieizolowanych rur. Wniosek jest jeden – brak izolacji oznacza duże straty ciepła do otoczenia oraz spore wydatki.

Izolacja rur pozwala zmniejszyć straty energii zarówno w instalacji c.o., jak i ciepłej/zimnej wody od 30 do nawet 90%. W klimacie umiarkowanym szacunkowe straty ciepła dla domów jednorodzinnych wynoszą około 40%. Z danych różnych źródeł wynika, że jest to równowartość 400 zł rocznie (dla domu do 150m2). Przyjmując, że koszt izolacji wyniesie około 1000 zł, inwestycja zwróci się już po 3 latach od instalacji.


Dobra izolacja rur – jak powinna wyglądać?

Izolacja-w-instalacjach-grzewczych-i-sanitarnych.jpgPrzede wszystkim powinniśmy odpowiednio dobrać grubość izolacji do średnicy rury i temperatury zewnętrznej. Bardzo ważne jest, by używać materiały posiadające jak najmniejszy współczynnik przewodzenia ciepła oraz jak najmniejszy wskaźnik palności (lub w całości niepalne). Aby instalacja funkcjonowała poprawnie, istotne jest zastosowanie takich tworzyw, które są odporne na wpływ wody i temperatury.

Wybierając materiał, musimy zwrócić także uwagę na skład chemiczny i elastyczność – a tutaj konieczna jest już pomoc fachowców. Pamiętajmy, że właściwa izolacja to nie tylko materiały, ale także prawidłowy dobór poszczególnych elementów i ich montaż.


Materiały izolacyjne – jakie mają właściwości?

Izolacja-w-instalacjach-grzewczych-i-sanitarnych-wod-kan.jpgNie każdy materiał nadaje się do wyrobu izolacji. Pod uwagę bierze się tutaj kilka parametrów:

 • Wytrzymałość mechaniczna – odporność na ściskanie, rozciąganie i zginanie.
 • Współczynnik przewodzenia ciepła [λ] – im mniejszą wartość ma ten współczynnik, tym lepszy izolator.
 • Porowatość – powietrze jest bardzo dobrym izolatorem, więc im większa porowatość materiału, tym lepsze właściwości izolacyjne.
 • Nasiąkliwość – woda przewodzi ciepło dwudziestokrotnie lepiej niż powietrze; im więcej wody, tym gorsza izolacja.
 • Współczynnik dyfuzji pary wodnej [μ] - określa przepuszczalność pary wodnej przez materiał; im wyższy współczynnik, tym większy opór materiału i lepsza izolacja.
 • Palność – materiał izolacyjny powinien być niepalny albo przynajmniej samogasnący.

Materiały na właściwą izolację – bogactwo wyboru

Otuliny izolacyjne, kształtki izolacyjne oraz maty i płyty wykonane są najczęściej z następujących materiałów:

 • Pianka poliuretanowa

Jest bardzo lekka, wytrzymuje temperatury w przedziale -50oC do +135oC, nie pyli, jest odporna na chemikalia. Jest jednak dosyć sztywna, wchłania wilgoć i jest nieodporna na promienie UV.

 • Pianka polietylenowa

Materiał praktycznie nienasiąkliwy, giętki i sprężysty. Wytrzymuje temperatury od -80oC do +95oC, odporna na rozerwanie. Jest palna – samogasnąca i nieodporna na promienie UV.

 • Wełna mineralna i szklana

Materiał odporny na wysokie temperatury. W zależności od rodzaju wytrzymuje temperatury od +200oC do +750oC. Doskonale tłumi hałas i wibracje, jest niepalna, elastyczna i nie ulega starzeniu.

 • Styropian

Jest nienasiąkliwy, ale kruchy, łamliwy i znosi temperaturę tylko do +80oC. Rozpuszcza się w olejach mineralnych i rozpuszczalnikach. Styropian produkowany jest w odmianach o różnym stopniu spienienia, a więc i gęstości. Większa gęstość styropianu oznacza lepszą izolację cieplną.

 • Pianka z kauczuku syntetycznego

Materiał bardzo elastyczny, odporny na promieniowanie UV oraz dyfuzję pary wodnej. Odporny na wahania temperatury i wpływ warunków atmosferycznych.

 • Aerożel

Najnowocześniejszy materiał termoizolacyjny, w którym ponad 90% objętości zajmuje powietrze, a resztę krzemionka. Powstaje w procesie nanotechnologicznym. Posiada niezwykle niski współczynnik przewodności ciepła, odporność na niskie i wysokie temperatury (od -200 oC do +200 oC i wyżej), elastyczność, wytrzymałość na ściskanie oraz izolacyjność akustyczną. Stanowi bardzo skuteczną i cienką zarazem izolację. Poza właściwościami termoizolacyjnymi aerożel posiada jeszcze jedną unikatową cechę, a mianowicie przepuszcza światło. Dzięki temu może nie tylko chronić przed zimnem, gorącem i hałasem, ale też doświetlać pomieszczenia. 


Dobór izolacji – Warunki Techniczne

Izolacja-w-instalacjach-grzewczych-i-sanitarnych-otulina.jpgParametry izolacji cieplnej w budynku powinno się projektować zgodnie z aktem prawnym - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. Załącznik do tego rozporządzenia określa wymagania dotyczące minimalnej grubości izolacji cieplnej przewodów w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych).

Dobrze jest mieć ogólne rozeznanie na temat izolacji instalacji grzewczych i sanitarnych, ale projekt i wykonanie lepiej zlecić fachowcom – w sprawie doradztwa oraz kompleksowej realizacji warto zwrócić się do firmy VINSAR. Musimy pamiętać, że tylko wysokiej jakości materiały i prawidłowy montaż są warunkami efektywnie działającego systemu instalacyjnego. Z pewnością zabezpieczanie prostych odcinków przewodów jest czynnością dość łatwą, jednak w przypadku systemu pełnego łuków i rozgałęzień występuje duże ryzyko popełnienia błędu – często kosztownego. Przykładem może być nieprawidłowa izolacja kształtek styropianowych. Jeżeli sąsiednie elementy będą niedopasowane, na ich stykach pojawią się mostki cieplne, będące powodem dużych strat ciepła.


Cechy, którymi powinna się odznaczać właściwa izolacja:


Sprawdź nasze realizacje, w których zastosowaliśmy izolację instalacji:

Przeczytaj więcej o poprawnym ociepleniu budynku.


Tagi: instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja wod-kan, system ogrzewania, instalacja c.w.u., instalacja wodna, system centralnego odkurzania, izolacja instalacji c.o., izolacja instalacji centralnego ogrzewania, izolacja instalacji wod-kan, izolacja rur, izolacja systemu ogrzewania

    wróć do listy porad

Zapytaj o bezpłatne doradztwo

Odwiedzimy Cię w dogodnym terminie.